Renovatie, conceptueel bouwen: Wat zijn de mogelijkheden?

Renovatie

"Ook een renovatieconcept werkt met een script. Het is alleen uitgebreider dan bij een nieuwbouwconcept.”

Bij nieuwbouw is de locatie eenduidig terwijl bij renovatie wordt voortgebouwd op de bestaande situatie waarin iedere woning anders is. Bij renovaties weet je wel welk resultaat je wilt behalen maar de weg ernaar toe is veel moeilijker te bepalen. Omdat bij de start van het transactieproces de opgave nog onduidelijk is, is het moeilijk om dan al de vraag en het budget te bepalen. Het is meestal een iteratief proces tussen wat je wilt en wat er kan.

Meer ruimte nodig

Bij renovatieprojecten is veel meer ruimte nodig voor maatwerk dan bij nieuwbouw. Daarom zijn professionele vragers bij renovatie eerder gewend aan te nemen maatregelen te denken dan over de gewenste resultaten. Bijvoorbeeld aan het vervangen van de pannen eerder dan aan de verlangde prestaties van het dak.

Flexibiliteit voor het juiste budget

Met dank aan de flexibiliteit van de eerdergenoemde modules, kan er vanuit renovatieconcepten snel voorstellen worden gedaan. Zo kan een conceptaanbieder jou helpen met het bepalen van je vraag en het budget. De technische opname en het onderzoek aar de wensen van de bewoners kan de aanbieder je ook uit handen nemen. Dat zorgt ervoor dat de startsituatie optimaal wordt ingeschat. Al vroeg in het proces is een dialoog met een aanbieder gewenst. Daardoor verschuift het zwaartepunt in de selectie van de keuze van de oplossing naar die van de conceptaanbieder.

Testopsomming

Dit houdt minimaal in:

  • Test 1
  • Test 2
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cetera illa adhibebat, quibus demptis negat se Epicurus intellegere quid sit bonum.

  • Test 4
  • Test 5